กาฬสินธุ์รับมอบแอลกอฮอล์สู้ภัยโควิด พบป่วยเพิ่มอีก 4 ราย ยอดสะสม 94 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์รับมอบแอลกอฮอล์จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 24,300 ขวดก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับ อสม. ในพื้นที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเฝ้าระวังโรคโควิด – 19 ในชุมชน ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19ในพื้นที่ล่าสุดยังพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4 ราย โดย 1 ใน 4 เป็นหญิงวัย 20 ปี ตั้งครรภ์ ส่งผลให้มียอดติดเชื้อสะสมรวม 94 ราย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ โดยนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายสม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายประสิทธิ์ สงกันหา นายยุทธพล ภูเลื่อน รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ และอสม.รับมอบแอลกอฮอล์ 75 % จำนวน 24,300 ขวด จากนายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมอบให้ สำหรับ อสม. จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังโรคโควิด – 19 ในชุมชน

โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ จะนำไปแจกจ่ายให้ อสม. ในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ ใน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเฝ้าระวังโรคโควิด – 19 ในชุมชน ซึ่งถือเป็นด่านหน้าต่อไป

ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ล่าสุด (12 พ.ค. 64) ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์พบมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 4 ราย ยอดติดสะสมรวม 94 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายแล้ว 57 ราย และยังรักษาอยู่อีก 36 ราย

โดยผู้ป่วยเดิม 90 ราย ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ประกอบด้วยรายที่ 91 เพศชาย อายุ 52 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ ขณะป่วยอาศัยอยู่ ม.5 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์, รายที่ 92 เพศชาย อายุ 47 ปี พนักงานโรงงานใน ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่ 85 และ88 ของ จ.กาฬสินธุ์, รายที่ 93 เพศหญิง อายุ 20 ปี ซึ่งตั้งครรภ์ 20 สัปดาห์ เป็นพนักงานโรงงาน อาศัยอยู่ใน ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 77,79,และ86 ของ จ.กาฬสินธุ์ และรายที่ 94 เพศหญิง อายุ 8 ปี เป็นนักเรียน ขณะป่วยอาศัยอยู่ใน ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 85,88,และ 92 ของ จ.กาฬสินธุ์

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยังคงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ อย่าประมาท และการ์ดอย่าตก โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ทั้งการด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะหรือหมอชนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap