จับตาเลือกตั้งนายก ทต.หนองกุงศรี ใหม่พรุ่งนี้ (16 พ.ค.64)

จับตาการลงคะแนนเสียงนายกเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ใหม่เพียงหน่วยเลือกตั้งเดียวในจังหวัดหลังพบเป็นหาบัตรเขย่ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนพร้อมหน่วยเลือกตั้งจำนวน 37 จังหวัด 36 หน่วย พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้

สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2561 จำนวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่

สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 37 จังหวัด 36 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และ ปทุมธานี

นอกจากนี้ ยังสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ตามมาตรา 106 ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากมีคนร้องเรียน โดยมีหลักฐานว่าการนับคะแนนไม่ได้เป็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จำนวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ เชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้กำหนดวันนับคะแนนใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

เมื่อช่วงบ่าย วันที่  15 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านหนองกุงเผือก หมู่ที่ 4 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ดำเนินการจัดโต๊ะสำหรับการเลือกตั้ง และจัดสถานที่เพื่อดำเนินการให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ (16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.)

ทั้งนี้ จาการตรวจสอบข้อมูลพบว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว พบปัญหาบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เกิดปัญหาบัตรเขย่ง  จำนวน 1 บัตร โดยภาพรวมเทศบาลตำบลหนองกุงศรี นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ ได้คะแนนนำเป็นลำดับหนึ่ง

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap