ปศุสัตว์อำเภอหนองกุงศรี ปูพรมพ่นยากำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน พร้อมให้ความรู้เกษตร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปูพรมค้นหาโค กระบือ ป่วยโรคลัมปีสกิน กว่า 200 คอก พ่นยากำจัดยุงลาย และเแมลงดูดเลือด ซึ่งเป็นพาหะนำโรค พร้อมให้ความรู้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุนันท์ ภูสีน้ำ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเกิดโรคระบาดในสัตว์ โรคลัมปีสกิน ในพื้นที่ อ.หนองกุงศรี โดยบูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองกุงศรี พ่นยากำจัดยุงลาย และเแมลงดูดเลือด ซึ่งเป็นพาหะนำโรคลัมปี สกิน เช่นยุง เหลือบ ลิ้น ไร ตามคอกโค – กระบือ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี

นอกจากนั้น ปศุสัตว์อำเภอหนองกุงศรี ได้ลงพื้นที่บ้านคำแคน ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือเพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกัน และรักษา โรคลัมปี สกิน

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่ อ.หนองกุงศรี พบโค – กระบือ ป่วยเป็นโรคลัมปี สกิน กว่า 200 คอก ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการประกาศเขตโรคติดต่อในสัตว์ทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์เรียบร้อยแล้ว

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap