กาฬสินธุ์เกษตรกรสุดช้ำลูกวัวตายด้วยโรคลัมปี สกิน

เกษตรกรในอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สุดช้ำลูกวัวเสียชีวิตด้วยโรคอุบัติใหม่ “ลัมปี สกิน” แพร่ระบาดหนักในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊คส่วนตัว “เพียว เพียว อันศิริ” โพสต์ข้อความ “ลูกมึงตายเเล้วอิหล่าวัวยายข่อยนิละ #โรคลัมปีสกีน บ.คำน้อยดอนหม่อย หมู่12 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ #ความสูญเสียที่บ่อยากให้เกิดขึ้น” ภาพรูปภาพลูกวัวที่ติดเชื้อไวรัสลัมปี สกิน เสียชีวิตซึ่งชาวบ้านไปนำศพไปฝังกลบดิน

ทั้งนี้ โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดเชื้อในโคกระบือ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คนได้ เกิดจากเชื้อไวรัส 𝘓𝘶𝘮𝘱𝘺 𝘴𝘬𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 ในสกุล 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘪𝘱𝘰𝘹𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 โรคนี้เริ่มแพร่ระบาดในเอเชียตั้งแต่ปี 2562 ในจีนแผ่นดินใหญ่ บังกลาเทศ และอินเดีย หลังจากนั้น ในปี 2563 พบการระบาดในภูฏาน เนปาล ศรีลังกา ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนามและพม่า ประเทศไทยมีการติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการประกาศชะลอการนำเข้าโคกระบือจากประเทศพม่า โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap