กาฬสินธุ์จิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาเข้มป้องกันโควิด-19

จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และสถานศึกษา ในช่วงวันเปิดภาคเรียน พร้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และการประเมิน Thai Stop Covid Plus 44 ข้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ นางอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอนามน นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสา 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลสมเด็จ, โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม, โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T และการประเมิน Thai Stop Covid Plus 44 ข้อ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ในวันเปิดภาคเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การออกเยี่ยมสถานศึกษาในช่วงเปิดเรียนหลังต้องหยุดยาวเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สถานศึกษา ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และการประเมิน Thai Stop Covid Plus ผ่านทั้ง 44 ข้อ โดยมีการเว้นระยะห่าง มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีการวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือให้กับนักเรียน อย่างไรก็ตามได้กำชับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ดูแลเด็ก นักเรียน อย่างใกล้ชิด

Share via
Copy link
Powered by Social Snap