กาฬสินธุ์คัดกรองเข้มเด็กพิเศษชะลอรับนักเรียนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าโรงเรียน

โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สถานศึกษาสอนเด็กพิเศษ เข้มมาตรการโควิดรับเปิดเทอมใหม่ ชะลอรับเด็กพิเศษจากพื้นที่เสี่ยงเข้าเรียน เผยระยะแรกเปิดรับเพียงเด็กระดับมัธยมที่ช่วยเหลือตนเองได้ ห่างกัน 14 วัน รับนักเรียนอีกชุดใหม่ เพื่อเป็นการกักตัวและเฝ้าระวังการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 ตามสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งสถานศึกษาสังกัดภาครัฐและเอกชน ซึ่งเริ่มเปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่าต่างดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น และบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสถานศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนเด็กพิเศษ ซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ มีพื้นที่บริการเด็กในกลุ่มดังกล่าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด พบว่าหลังจากเปิดภาคเรียน เริ่มมีผู้ปกครองทยอยนำบุตรหลานมารายตัวตลอดวัน จากการสอบถามทราบว่าเป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีภูมิลำเนาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ มีนายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล นางสุภัค ภูจริต รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ นางอัจฉราพร เศษวิ รอง ผอ.ฝ่ายบริการทั่วไป นายสถิตย์ เอกโชติ รอง ผอ.ฝ่ายบุคคล และนายวุฒิพงษ์ วิลาจันทร์ รอง ผอ.ฝ่ายงบประมาณ ดูแลความเรียบร้อย

นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กล่าวว่า โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ทำการเรียนการสอนเด็กในกลุ่มบกพร่องเด็กพิเศษ ซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาและกายภาพ เปิดรับเด็กระดับอนุบาล อายุ 5 ปีถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในปีการศึกษา 2564 มีเด็กนักเรียนในพื้นที่บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด จำนวน 437 คน และบุคลากร 139 คน ทั้งนี้จะเป็นเด็กนักเรียนประจำ คือ เรียน กิน นอน ที่โรงเรียนตลอดปีการศึกษา ที่ผ่านมาอาจจะผู้ปกครองเดินทางมาเยี่ยม และนำกลับไปเยี่ยมบ้านในวันหยุดหรือปิดภาคเรียน
นายเรืองเวช กล่าวอีกว่า ในส่วนของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มขัน ทั้งก่อนเปิดเรียนและหลังเปิดเรียน โดยก่อนทำการเปิดเรียนนั้นได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกู้ภัย ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ทั้งอาคารเรียน เรือนนอน โรงอาหาร ห้องสุขา ขณะที่ในส่วนของการเปิดรับนักเรียน กำหนด 3 กลุ่มหรือ 3 ระยะ ระยะแรกในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงจากระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยหลังจากรับเด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ครบ 14 วันแล้ว จึงจะเข้าสู่ระยะที่ 2 คือจะแจ้งไปยังผู้ปกครองเด็กระดับช่วงชั้นต่างๆมารายงานตัว และทำการกักตัวอีก 14 วัน และหลังจากนั้นหากสถานการณ์ปกติ ก็จะเช้าสู่ระยะที่ 3 คือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนใหม่และพื้นที่เสี่ยงมาโรงเรียนตามลำดับต่อไป

ด้านนายสถิตย์ เอกโชติ รอง ผอ.ฝ่ายบุคคล กล่าวว่า สำหรับมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด-19 ของโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ในช่วงเปิดเรียนระยะแรกนั้น จะมีครูเวรและอสม.ร่วมตั้งจุดคัดกรองที่บริเวณประตูเข้าโรงเรียน ทั้ง กำกับให้ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานและนักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จากนั้นกำหนดจุดตรวจสอบประวัติทั้งผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เพื่อเช็คไทม์ไลน์ในช่วงปิดภาคเรียนและก่อนที่จะเดินทางมาโรงเรียน หลังจากนั้นไปที่จุดรายงานตัวด้านสุขภาพ และรายงานตัวกับครูประจำหอพักหรือเรือนนอน เมื่อผ่านทุกขั้นตอนดังกล่าว ครูพี่เลี้ยงและครูประจำเรือนนอน ก็จะพานักเรียนขึ้นรถรับส่งไปที่เรือนนอนต่อไป
นายสถิต กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามหลังจากตรวจเช็คตามมาตรการดังกล่าวแล้ว พอถึงเรือนนอนก็ยังจะต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ก่อนที่จะร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ซึ่งกิจกรรมที่เด็กจะทำร่วมกันก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น ปลูกผักสวนครัว ฝึกอาชีพประเภทงานหัตถกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางกายและจิตใจ นอกจากนี้ ในส่วนของอาหารกลางวัน จากที่เคยให้ไปร่วมรับประทานร่วมกันที่โรงอาหาร ก็ให้แม่ครัวและครูพี่เลี้ยง จัดให้ทานที่เรือนนอน เพื่อลดความแออัด รวมทั้งจำนวนนักเรียนในห้องนอน เดิมเคยนอนห้องละ 30 คน ก็จัดให้นอนเพียงห้องละ 10 คน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการรักษาระยะห่าง และเพื่อให้ผู้ปกครองสบายใจ ไม่เกิดความกังวลว่าจะเกิดภาวะเสี่ยงที่บุตรหลานได้รับเชื้อโควิด-19
ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 137 ราย รักษาหายป่วยแล้วสะสม 109 ราย ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 24 ราย และเสียชีวิตสะสม 4 ราย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap