วก.หนองกุงศรี รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) เงินเดือน 18,000 บาท

วิทยาลัยกาอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 (5 วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap