กาฬสินธุ์ยังคงเข้มมาตรการห้ามกินเหล้าในร้านอาหาร

กาฬสินธุ์ยังคงเข้มมาตรการห้ามกินเหล้าในร้านอาหาร ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4430/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 27

Share via
Copy link
Powered by Social Snap