วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีออกประกาศกลางดึกให้สอนแบบออนไลน์ 100%

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ โดยให้งดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนั่งเรียน (On-site) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยให้การเรียนการสอนผ่านระบบอื่นแทนตามความเหมาะสม

เมื่อเวลา 21.11 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊คงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 2 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศเรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ โดยให้งดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนั่งเรียน (On-site) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยให้การเรียนการสอนผ่านระบบอื่นแทนตามความเหมาะสม

โดยให้ประกาศระบุว่า วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในทุกระดับชั้นปีและทุกสาขาวิชาทั้งแต่30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

Share via
Copy link
Powered by Social Snap