กาฬสินธุ์ผู้ว่าฯสั่งเตรียมสถานที่กักตัวสังเกตอาการในระบบพื้นที่แต่ละอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ สั่งเตรียมการสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเหตุอาการในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ลงนามหนังสือด่วนที่สุดที่ กส 0023.3/ว4029 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ สั่งเตรียมการสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเหตุอาการในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยแห่งละ 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap