เปิดไทม์ไลน์หนอกุงศรีติดเชื้อโควิด-19 วันเดียว 3 ราย

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 26 ราย โดยเฉพาะอำเภอหนองกุงศรี พบ 3 ราย นำเข้าจากจังหวัดชลบุรี

Share via
Copy link
Powered by Social Snap