หนองกุงศรีพบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ตำบลลำหนองแสน และตำบลหนองใหญ่

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มจำนวน 18 ราย ส่วนอำเภอหนองกุงศรีพบเพิ่มขึ้นจำนวน 2 รายกระจายอยู่ในพื้นที่ตำบลลำหนองแสน และตำบลหนองใหญ่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap