หนองกุงศรีพบผู้ป่วยเพิ่ม 2 รายภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่ม 24 ราย

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานยอดผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 24 ราย กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนที่อำเภอหนองกุงศรีพบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย เคสที่ 324 เป็นเพศหญิงอายุ 57 ปี อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากกรุงเทพมหานคร มีภูมิลำเนาอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และเคสที่ 334 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 23 ปี พนักงานเอกชน อยู่หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap