เปิดไทม์ไลน์หนองกุงศรีติดเชื้อวิด-19 วันเดียว 2 ราย

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 จำนวน 24 ราย โดยเฉพาะอำเภอหนองกุงศรี พบ 2 ราย มาจากกรุงเทพมหานคร  และสมุทรปราการ

รายที่ 324 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพศหญิง วัย 57 ปี อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่ขณะป่วย รพ.เซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ตามภูมิลำเนา 196 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

รายที่ 334 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพศชาย อายุ 23 ปี เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap