ด่วน รพ.ยางตลาดประกาศแจ้งผู้ป่วย-ญาติตึกชาย ใน 6 ก.ค.64 ให้กักตัว 14 วัน

โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกประกาศแจ้งเตือนญาติและผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่ตึกผู้ป่วยชายโรงพยาบาลยางตลาด ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ขอให้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-14 กรกฎาคม 2564 งดไปในแหล่งชุมชน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap