เปิดสายด่วนสำหรับผู้ป่วยติดโควิด-19 ต้องการกลับมารักษาที่บ้าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสายด่วน โทร.043-019760 ต่อ 107 , 128 ,129,130 เพื่อติดต่อกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรุงเทพมหานครและพื้นที่เสี่ยงสูงที่หาเตียงรักษาไม่ได้ ที่มีความประสงค์แจ้งขอกลับมารักษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถติดต่อจองเตียงก่อนเดินทางมารักษาได้

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap