กาฬสินธุ์ชาวบ้านพอใจโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งมีน้ำใช้ทำเกษตร

จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ เกษตรกรตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ ที่ร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ขุดเจาะบ่อบาดาล และสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทุกคนพอใจมีน้ำใช้ในการเกษตรกร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสา 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจนางลำพูน อรุณภาส เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อมีโครงการนี้ ทำให้มีน้ำใช้ในการทำเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงปลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย จากนั้นเดินทางไปที่บ้านด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของเกษตรกรจำนวน 2 ราย

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งครั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน เกษตรกร พบว่าทุกคนพอใจเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาช่วงหน้าแล้งจะมีปัญหาเรื่องน้ำในการอุปโภค น้ำทำการเกษตร เมื่อมีโครงการขุดเจาะบาดาล และสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีน้ำใช้ตลอด ทำให้สามารถทำการเกษตร ปลูกผัก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นต่อไป

Share via
Copy link
Powered by Social Snap