กาฬสินธุ์ผู้ติดเชื้อทำสถิติใหม่พุ่งสูงสุดวันเดียวพบ 45 ราย

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 พบยอดผู้ป่วยทำสถิติใหม่สูงสุดวันเดียว 45 ราย  ขณะที่อำเภอหนองกุงศรีพบผู้ป่วยเป็นนักศึกษา เพศหญิง วัย 20 ปี ของวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ซึ่งอยู่ระหว่างฝึกงานติดเชื้อระหว่างฝึกงานที่บริษัททีมพริชิซั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำสถิติใหม่วันเดียวติดเชื้อสูงถึง 45 รายกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะที่สถานการณ์ที่เกี่ยวกับอำเภอหนองกุงศรี พบเคสที่ 410 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหญิงวัย อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ตั้งครรภ์ 20 สัปดาห์ ไม่มีโรคประจำตัวขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านชัยศรีสุข ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มมีอาการวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ด้วยอาการ ไอ มีน้ำมูกใส จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผู้ป่วยเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ไปฝึกงานที่ บริษัททีมพริชิซั่น จำกัด (มหาชน) 125/8 หมู่ 3 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Share via
Copy link
Powered by Social Snap