หนองกุงศรีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19เพิ่ม 3 ราย

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เผยอำเภอหนองกุงศรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ตำบลลำหนองแสน จำนวน 2 ราย และตำบลโคกเครือจำนวน 1 ราย รวมสะสม 17 ราย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 65 รายสะสมจำนวน 508 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่หลายอำเภอ

ส่วนที่อำเภอหนองกุงศรี พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 3 ราย กระจายอยู่ในบ้านหนองริวหนัง หมู่ที่ 5 ตำบลำหนองแสน จำนวน 2 ราย และบ้านห้วยยางดง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเครือ จำนวน 1 รายโดยมีรายละเอียดดังนี้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap