กาฬสินธุ์เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกักตัว 14 วันไม่มีข้อยกเว้น

ศูนย์อำนวยการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกประกาศขอความร่วมมือไปยังประชาชนงดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวต้องกักตัว 14 วัน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap