กาฬสินธุ์ตรวจสอบโรงพยาบาลสนาม ขนาดและสถานที่ตั้ง อยู่จุดไหนบ้างที่นี่

สำนักข่าวหนองกุงศรี ขอนำเสนอจุดตั้งของโรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะเข้ารับการรักษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อสถานที่/ที่ตั้งขนาดเตียงสถานะ
โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ณ หอประชุมโรงอาหาร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์46เปิดทำการแล้ว
โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ หอประชุมกัลยาณมิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์100เปิดทำการแล้ว
โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน120เปิดทำการ 14 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย60เปิดทำการ 14 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ณ โรงเรียนโนนสวรรค์ อำเภอกุฉินารายณ์50เปิดทำการ 15 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ณ อำภอท่าคันโท50เปิดทำการ 15 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 7 ณ อำเภอยางตลาด50เปิดทำการ 16 กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 8 ณ สหัสขันธ์50ยังไม่กำหนด
Share via
Copy link
Powered by Social Snap