กาฬสินธุ์ออกคำสั่งมาจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัดต้องกักตัว 14 วันโดยไม่มีข้อยกเว้น

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5274/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 29 โดยมีสารคำสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะการออกคำสั่งให้ประชาชนมาจากพื้นที่เข้มงวดสูงสุดให้กักตัว 14 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ และมีเนื้อหาสำคัญหลายประการ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap