อำเภอหนองกุงศรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มประจำวันนี้ 1 ราย สะสม 31 ราย

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานยอดผู้ติดเชื้อจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 พบ 66 ราย สะสม 676 ราย ส่วนที่อำเภอหนองกุงศรี พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

โดยเป็น รายที่ 673 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพศ ชาย อายุ 27 ปี อาชีพ รับจ้าง (ขับรถส่งสินค้า) บริษัท BIG STAR จำกัด ที่อยู่ขณะป่วย 46/27หมู่ 2 ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 วันที่เริ่มป่วย 7 กรกฎาคม 2564 อาการป่วย : ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap