หนองกุงศรีพบติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าวันนี้เพิ่ม 2 ราย รวมสะสม 33 ราย

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 59 ราย รวมสะสม 735 ส่วนอำเภอหนองกุงศรีพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมสะสม 33 ราย

สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายที่ 32 ของอำเภอหนองกุงศรี หรือรายที่ 685 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เพศ ชาย อายุ 52 ปี ที่อยู่ขณะป่วย เสาวนีย์อพาร์ทเมนท์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพ ช่างเชื่อมบริษัท SJ mechanic อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.ปทุมธานี)

สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายที่ 33 ของอำเภอหนองกุงศรี หรือรายที่ 707 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้เพศ ชาย อายุ 36 ปี อาชีพ ขับรถแท็กซี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภูมิลาเนาอยู่ หมู่ที่ 10 ตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มีโรคประจาตัว เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ด้วยอาการไอ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น ประวัติเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนอาศัยอยู่และเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรุงเทพมหานคร) จากการสอบสวนไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม

Share via
Copy link
Powered by Social Snap