กาฬสินธุ์โรงรับจำนำเตรียมเงิน 90 ล้านพร้อมรับจำนำช่วยชาวบ้าน

พิษโควิดเศรษฐกิจทรุดประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แห่นำทรัพย์สินจำนำมากขึ้น ขณะที่ผู้จัดการโรงรับจำนำเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เผย เตรียมกู้เงินเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อสำรองในกิจการ จากเดิม 40 ล้านเป็น 50 ล้าน รวม 90 ล้านบาท พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด เพียงร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือนช่วยประชาชนช่วงวิกฤติโควิด

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่สถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายธันยพัต คนหมั่นนิธิโชติ ผู้จัดการสถานธนานุบาล กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชน ทั้งอยู่ในพื้นที่และเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานประกอบการปิดทำการ และกลับบ้าน เพื่อกักกันตัวและรักษาอาการจากภาวะการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้และแบกรับค่าใช้จ่ายประจำวัน สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าแหล่งเงินกู้ทั่วไป

นายธันยพัต กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชน ผู้มีรายได้น้อยดังกล่าว ในปี 2564 ดำเนินการมาแล้ว 2 ระยะ คือระยะแรกตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาใช้บริการที่สถานธนานุบาล เป็นอย่างมาก โดยมีเงื่อนไขคือเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สตางค์ต่อเดือน, เงินต้นเกินกว่า 5,000-100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นหรือในภาวะปกติ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน, เงินต้นเกิน 5,000-100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมคือร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ในอนาคตหากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 รุนแรงขึ้น อาจจะมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลกลับภูมิลำเนา

นายธันยพัต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการเปิดรับบริการนั้น เฉลี่ยมีประชาชนมาใช้บริการวันละ 100 คน เดิมซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ 40 ล้านบาท ทางสถานธนานุบาลจึงเตรียมที่จะกู้เพิ่มอีก 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้าน ทั้งนี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการ โดยทรัพย์สินที่นำมาจำนำส่วนมากเป็นทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี ผ้าไหมแพรวา เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือช่าง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการบริการได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งตั้งจุดคัดกรอง จำกัดจำนวนคน ขณะนำทรัพย์สินมาจำนำ

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap