เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อวัย 3 ขวบ ชาวหนองกุงศรีบิดามีอาชีพขายล๊อตเตอรี่

เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายที่ 2161 จังหวัดกาฬสินธุ์ เพศหญิงวัย 3 ขวบ อยู่ที่บ้านโคกเครือ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มีโรคประจำตัว พบมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ถ่ายเหลว สอบสวนโรคพบพ่อมีอาชีพขายลอตเตอรี่สัมผัสกับบุคคลจำนวนมาก

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap