สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยความเชื่อมโยงเหตุการณ์สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจังหวัดกาฬสินธุ์ รายที่ 2783

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงเหตุการณ์สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจังหวัดกาฬสินธุ์ รายที่ 2783 เพศหญิง วัย 29 ปี พนักงานร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซี สาขาหนองกุงศรี พบมีประวัติสัมผัสกับผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสูงสุด (จังหวัดสมุทรปราการ) โดยมีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 4 ราย เพื่อนร่วมงาน 8 ราย

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap