หนองกุงศรีเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสเพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 2 ราย

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานพบผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย พบเป็นผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 1 ราย และ อำเภอนามน จำนวน 1 ราย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานพบผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย พบเป็นผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 1 ราย และ อำเภอนามน จำนวน 1 ราย

โดยข้อมูลจากศูนย์ฯ พบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้น เป็นชาวอำเภอหนองกุงศรี นั้นมีรายละเอียดดังนี้ เป็นหญิงวัย 47 ปี ชาวตำบลลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่3082 มีโรคประจำตัว คือโรคความดันโลหิตสูง

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap