วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี พัฒนาหุ่นยนต์ส่งยา-อาหารใช้ใน รพ.สนาม

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาหุ่นยนต์ NKS Robotในการส่งยา อาหาร เอกสาร และอื่น ๆ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหนองกุงศรี สาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมชมการสาธิตการใช้หุ่นยนต์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โดยวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้พัฒนาหุ่นยนต์ NKS Robot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 อยู่ที่บริเวณหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กล่าวว่า
บุคลากรทางการแพทย์นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก หากบุคคลเหล่านี้ติดเชื้อโควิค-19 แล้วประชาชนผู้เจ็บป่วย ยิ่งลำบากในการดูแลรักษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี โดย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกเทคนิคพื้นฐาน ร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์ NKS Robot ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งยา อาหาร เอกสารและอื่นๆ โดยบุคลากรทางการแพทย์ใช้ระบบสั่งการผ่านแอปพลิเคชั่นในมือถือ สะดวกและไม่ยุ่งยาก

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap