กาฬสินธุ์นำร่องออกฉีดวัคซีนโควิดประชาชนที่ รพ.สต.บ้านหนองกุงเผือก

อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงเผือก เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เข้ารับบริการกว่า 500 คน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายยุทธพล ภูเลื่อน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการให้บริการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองกุงเผือก ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  โดยมีนายแพทย์สัญญา  สุปัญญาบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ รวม 595 คน

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap