กาฬสินธุ์เอามื้อสามัคคีเครือข่าย บวร.พัฒนารวมสุดยอดสมุนไพรต้านภัยโควิด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์เครือข่าย บวร.พัฒนา วัดป่าไม้แดง ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี“ฮักนะ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร” ปลูกพืชรวมสุดยอดสมุนไพรแปลงพุทธเกษตรต้านภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่วัดป่าไม้แดง บ้านสิมลี ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูจันทธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเปิดป้ายศูนย์เครือข่าย บวร.พัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ “ฮักนะ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19” เพื่อขยายการดำเนินการปลูกผักสวยครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไปครอบคลุมทุกชุมชน ทุกพื้นที่ และร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร 1,000 ต้น กระชายขาว 1,000 ต้น ขิง 500 ต้น พืชผักสวนครัว รอบบริเวณวัด ซึ่งเป็นแปลงพุทธเกษตรสมุนไพร เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด-19


นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืน และเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ และได้จัดทำโครงการ “ฮักนะ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19” ให้ครอบคลุม 211,146 ครัวเรือน ในรูปแบบเครือข่าย บวร.พัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับจังหวัด 1 แห่ง และระดับอำเภอ 18 แห่ง ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกพืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณทางยามากมาย เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายด้วย

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap