กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมเชียร์เพลง “ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา” วก.หนองกุงศรี ส่งเข้าประกวด

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจ เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา อำนวยการผลิตโดย นายสุวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  ขับร้องโดย นายวราวุฒ ศรีวิพัฒน์ ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีโครงการประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิควีดีโอ เพลง”ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา” เพื่อให้ครูได้แสดงศักยภาพการทำงาน สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่ครูต้องปฏิบัติภายนอกห้องเรียน ได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ การสร้างกำลังใจ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โดยถ่ายทอดผ่านบทเพลง เพื่อเปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และเพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา มีคำร้อง/ทำนอง คือ ดร.วีระ แข็งกสิการ ซึ่งเป็นผู้ขับร้องต้นฉบับด้วย นั้น

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี พร้อมอำนวยการผลิตโดย นายสุวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นายสมภาร มีอุเทน, นางสาวมุกดา ดลเจือ, นายภัทรพงษ์ ปองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้ส่งผลงานเข้าประกวดใน “เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา” ขับร้องโดย นายวราวุฒ ศรีวิพัฒน์ ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน พร้อมทีมงานคณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ประกอบด้วย นายศุภชัย นาเมือง, นางสาวรุ่งนภา โกมล, นายเอกพันธ์ มุขภักดี และทีมงานตัวน้อย 

ผลงานชิ้นนี้ได้จัดสร้างขึ้นด้วยความทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ฝากทุกคนช่วยกด like เปิดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีด้วย และจะประกาศผลในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap