ด่วน ! วก.หนองกุงศรี สั่งครูจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาหลัง สอศ.ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เผยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขยายเวลาการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ให้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองคนละ 2,000 บาทจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สั่งครูที่ปรึกษาออกไปเยี่ยมบ้านและนำเงินเยียวยาไปให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาถือโอกาสไปเยี่ยมผู้ปกครองเยี่ยมนักศึกษาในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์

ตามที่ นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยการมอบเงินให้กับผู้ปกครองคนละ 2,000 บาท นั้น

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 นายสุรวัจน์  ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เปิดกล่าวว่า  ข้อมูลในการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ตามกรอบเวลาข้อมูลวันที่ 16 กันยายน 2564 มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มารับเงินสด 164 คนโอนเข้าบัญชี 487 คนรวมรับเงินระดับปวช 651 คนส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)รับเงินสด 74 คนโอนเข้าบัญชี 247 คนรวมรับปวส 321 คน รวมผู้ปกครองมรับเงินทั้งหมด 972 คนและมีผู้ปกครองนักศึกษาที่ยังไม่มารับอีกจำนวน 252 คนแบ่งเป็นปวช. 172 คนปวส 80 คน

นายสุรวัจน์  ปิติจรัสเชาว์กุล  กล่าวต่อว่า เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีอาจจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารเนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถจ่ายได้ทั้งหมดซึ่งต้องรายงานยอดผู้รับเงินไม่เกินวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่าน โดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดที่ ศธ. 0604/ ว298 เรื่องการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงวันที่ 20 กันยายน 2564 ให้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองคนละ 2,000 บาทจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงทำให้มีเวลาในการจ่ายเงินผู้ปกครองเพิ่มอีก

นายสุรวัจน์  ปิติจรัสเชาว์กุล กล่าวเพิ่มเติม ได้มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานการเงินและคุณครูที่ปรึกษาออกไปเยี่ยมบ้านและนำเงินเยียวยาไปให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาถือโอกาสไปเยี่ยมผู้ปกครองเยี่ยมนักศึกษาในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ขาดการติดต่อกัน ถึงแม้จะเป็นวันหยุดคณะคุณครูก็ช่วยกันเพื่อให้เงินถึงมือผู้ปกครองให้เร็วและมากที่สุดสาเหตุที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับในรอบแรกได้เพราะขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีการติดต่อเพราะบางคนไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช้ social media และส่วนมากผู้ปกครองก็มีอายุเยอะเป็นคุณตาคุณยายเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองจริง ๆ ไปทำงานที่ต่างจังหวัดรวมทั้งการเดินทางไม่สะดวกทำให้ไม่สามารถรับเงินในรอบแรกได้ทันผู้ปกครองบางคนถึงกับน้ำตาซึมไม่คิดว่าคุณครูจะมาเยี่ยมและเอาเงินมาให้ถึงที่บ้านบางคนก็เพิ่งรู้ว่านักเรียน นักศึกษา ไม่ได้เข้าเรียนก็มี บางคนก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือและต้องรับจ้างทำงานช่วยผู้ปกครองบางคนบอกว่าอาจต้องออกจากโรงเรียนเทอมหน้าเพราะครอบครัวมีฐานะยากจนในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูวิลัยการอาชีพหนองกุงศรีในครั้งนี้ถือว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการส่งมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019

Share via
Copy link
Powered by Social Snap