พระกาฬสินธุ์คัดค้านคำสั่ง มส.สั่งปลดฟ้าผ่า จจ.ธรรมยุต

คณะสงฆ์กาฬสินธุ์ มีมติสวนมติมหาเถรสมาคม ที่มีคำสั่งปลดพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ชี้ไม่เป็นธรรมและไม่มีสาเหตุ แต่ทำให้ศิษยานุศิษย์เสียใจอีกทั้งมีการตั้งพระครูเจ้าคณะอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการสงฆ์ไทย เรียกร้องให้ทบทวนชี้แจงอย่างเป็นธรรม

จากกรณีมหาเถรสมาคม มีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป โดยปรากฏทางสื่อโชเชียล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหนึ่งในนั้นมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่วัดโสภณพัฒนาราม (วัดภูปูนในฝัน) บ้านดงบัง ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต (แผน โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูนในฝัน) มีการประชุมวาระพิเศษเร่งด่วนพระสังฆาธิการ กรณีคำสั่งปลดดังกล่าวฯ โดยมีพระครูสุธีวรสาร, ดร. เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธ) พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก (ธ) พระครูวรจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเมืองกาฬสินธุ์ และพระสังฆาธิการระดับตำบล ระดับอำเภอ และสายวัดประชานิยม จาก 18 อำเภอร่วมประชุม

บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเคร่งเครียด เนื่องจากคณะสงฆ์ตั้งข้อสงสัยกรณีดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ เพราะการปลดพระผู้ใหญ่ควรมีสาเหตุว่ามาจากอะไร ที่ได้กระทบจิตใจบรรดาศิษยานุศิษย์และทำให้ประชาชนเสียใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งการตั้งพระที่อยู่จังหวัดหนองคายมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนในแผ่นดินสงฆ์กาฬสินธุ์

พระญาณรักขิต (แผน โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) กล่าวว่า การประชุมพระสังฆาธิการในครั้งนี้ เป็นวาระพิเศษเร่งด่วน หลังมีข่าวจากสื่อโซเชียลว่า มติของมหาเถรสมาคมออกมา มีคำสั่งแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด (ธ) จำนวน 3 รูป ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปทุมธานี และ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจิตใจพระสังฆาธิการ ประชาชน ตลอดจนศิษยานุศิษย์รู้สึกเสียใจ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะไม่ได้ระบุเหตุผลหรือสาเหตุ เพียงแต่มีคำสั่งของมหาเถระฯ อีกทั้งการตั้งเจ้าคณะอำเภอสังคม จ.หนองคายเข้ามาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ น่าจะมีปัญหาเนื่องจากการปกครองที่ผ่านมาจะตั้งก็จะตั้งเฉพาะในจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งระยะทางก็อยู่ห่างไกลจะมีผลกระทบต่อการปกครอง และต้องการทราบข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ขณะที่พระครูสุธีวรสาร, ดร. เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธ) กล่าวว่า กรณีดังกล่าว ทำให้รู้สึกช็อค เกิดความสงสัย 2 ประการ คือถอดถอนด้วยสาเหตุใด และทำไมเมื่อถอดถอนแล้ว จึงมีการแต่งตั้งพระครูนอกจังหวัดมาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ลักษณะนี้ในวงการปกครองสงฆ์ จึงอยากให้ทางมหาเถรสมาคมทบทวนคำสั่ง ว่าเป็นการถอดถอนที่รุนแรงเกินหรือไม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมก็จะได้มีมติเพื่อดำเนินการ โดยทำหนังสือคัดค้านคำสั่งดังกล่าว และขอคำตอบที่ชัดเจนต่อไป

สำหรับบรรยากาศภายในวัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีศิษยานุศิษย์ เดินทางเข้าไปให้กำลังใจกับพระเทพสารเมธี เป็นจำนวนมาก หลายคนร้องไห้เสียน้ำตาและต้องการจะทราบข้อเท็จจริง เนื่องจากเป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ หลายคนยังตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับวงการสงฆ์ ซึ่งหลายปีก่อน มีการตั้งกรรมการสอบพระโพธิญาณมุนี หรือหลวงพ่อเมือง แห่งวัดป่ามัชฌิมาวาส ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีสีกาบี ที่มีการร้องเรียนว่าเสพเมถุน ที่ยังไม่มีความคืบหน้าและมีข่าวว่าสีกาบี ที่ยังไม่มีความคืบหน้า

Share via
Copy link
Powered by Social Snap