กาฬสินธุ์ทหารระดมยุทโธปกรณ์เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำแม่น้ำชี

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพันเอกศรัญธ์ชัย ทิพย์ปัญญา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังมีการประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิลงสู่ลำน้ำชี

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่เขื่อนวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพันเอกศรัญธ์ชัย ทิพย์ปัญญา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนระบายน้ำวังยาง และในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย โดยมีนายไมตรี สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (เขื่อนวังยาง) รายงานสถานการณ์ โดยระดับน้ำบริเวณเขื่อนวังยางล่าสุดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

จากนั้น พันเอกศรัญธ์ชัย ทิพย์ปัญญา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ เข้าติดตามสถานการณ์และแนวทางเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งและเอ่อท่วม บริเวณถนนสายบ้านท่าแห่ ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ กับบ้านใคร่นุ่น ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย รายงานสถานการณ์

พันเอกศรัญธ์ชัย ทิพย์ปัญญา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 กล่าวว่าหลังจากได้มีการประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากมวลน้ำ ที่ไหลมาจาก จ.ชัยภูมิ ลงสู่ลำน้ำชี เข้ามาในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โดยในเบื้องต้นได้มีการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณชุมชนติดลำน้ำชี อ.ฆ้องชัย ที่อาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

พันเอกศรัญธ์ชัย กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมดังกล่าว กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ทั้งนี้ จะได้จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติงาน ที่บริเวณสำนักงานเขื่อนวังยาง เพื่อบูรณาการกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการเพื่อเฝ้าระวังภาวะน้ำล้นตลิ่งตลอด 24 ชั่วโมง และคาดว่ามวลน้ำจะมาถึงในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap