กาฬสินธุ์วางแผนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำชีหนุนสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย และระดับน้ำแม่น้ำชีหนุนสูงในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี ซึ่งปัจจุบันมวลน้ำได้ไหลจาก จ.ขอนแก่น ไหลผ่านมา จ.มหาสารคาม และเริ่มไหลมาถึงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์แล้ว ทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำที่ไหลมาและปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

ล่าสุดนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เขื่อนระบายน้ำวังยาง ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่ง จากสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำชีตอนบน ต้นน้ำจาก จ.ชัยภูมิ พบว่าได้มีปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่สองฝั่งลำน้ำชีเป็นจำนวนมาก มวลน้ำได้ไหลผ่านเขื่อนชนบท เข้าเขตอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น และเขื่อนมหาสารคามแล้ว ปัจจุบันมวลน้ำกำลังไหลบ่าเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลำน้ำชี เขตอำเภอกันทรวิชัย เขตอำเภอเมืองมหาสารคาม และมวลน้ำดังกล่าวจะไหลเข้าสู่เขื่อนระบายน้ำวังยาง จ.กาฬสินธุ์ต่อไป

โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ทำการบรรจุกระสอบทราย เพื่อนำไปเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน พร้อมได้สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และประกาศแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเขตพนังกั้นน้ำชี และพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำชี ให้เตรียมความพร้อมในการขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูง เพื่อความปลอดภัย และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป อีกทั้งได้เน้นย้ำให้บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ชลประทาน ปภ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

Share via
Copy link
Powered by Social Snap