กาฬสินธุ์ รมช.เกษตรมอบวัคซีนเร่งฉีดสกัดโรคลัมปีสกินช่วยเกษตรกร

“รมช.มนัญญา”นำทีมที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบวัคซีนเร่งสกัดโรคลัมปีสกิน พร้อมเยียวยาเกษตรกรที่เดือดร้อนประสบปัญหาสัตว์ป่วยตายตามหลักเกณฑ์ใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ลงพื้นที่มอบวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้กับตัวแทนเกษตรกรจำนวน 21 ตำบล ในอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และชมการฉีดวัคซีนให้กับโคกระบือช่วยเหลือเกษตรกรที่ฟาร์มบ้านสวยด้วยรัก เทศบาลตำบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนให้การต้อนรับ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคกระบือ ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้าง อีกทั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์อย่างมาก ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตนในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้ติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือในด้านการสนับสนุนเวชภัณฑ์ การใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นในพื้นที่ น้ำยาฆ่าเชื้อ และยารักษาโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายไปสู่พื้นที่ที่ยังไม่เกิดโรค

ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน โดยในวันนี้ได้มอบวัคซีน จำนวน 3,000 โด๊ส เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ในเขตอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

นางสาวมนัญญา กล่าววอีกว่า สำหรับด้านการให้ความช่วยเหลือชดเชย กรณีสัตว์ตายจากโรคลัมปี สกิน ตามหลักเกณฑ์เดิม มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 1,618 ราย สัตว์จำนวน 1,767 ตัว อย่างไรก็ตาม ได้มีการนำกลับมาแก้ไขตามหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ โดยในส่วนของปศุสัตว์ มีการปรับเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเกือบทุกชนิดสัตว์ และมีอัตราเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยโคได้ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 13,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 22,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 29,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 35,000 บาท ส่วนกระบือ ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 15,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 24,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 32,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 39,000 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีสัตว์ป่วยสะสม 24,106 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบ 10,208 ราย หายป่วยแล้ว 21,254 ตัว ตาย 2,367 ตัว คงเหลือป่วยสะสม 485 ตัว

Share via
Copy link
Powered by Social Snap