ด่วน งานดีใกล้บ้าน รพ.ยางตลาด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา

โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา 4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา 5.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา 6.ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap