เปิดมาตราการควบคุมโรคโควิด-19 ของ Global House สาขากาฬสินธุ์

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยมาตรการควบคุมโรคติด ของ Global House สาขากาฬสินธุ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap