ชาวเน็ตข้องใจไทม์ไลน์ผู้ป่วย “ร่วมกิจกรรมกลุ่มบนเถียงนา” คืออะไร ??

กลายเป็นข้อวิพากย์วิจารย์ในโลกอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากการสอบสวนโรคของผู้ป่วยบางรายพบว่าร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม อยู่บนเถียงนา หมู่ที่ ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 04.00 น. บางคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นการพนัน แต่ยังไม่สามารถสรุปคำตอบที่จัดเจนได้ เนื่องจากไม่มีบุคคลที่ให้ข้อมูลกับเหตุการณ์ดังกล่าว

คงยังรอคำตอบจากผู้ร่วมกิจกรรม หรือผู้พบเห็นการร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่ที่แน่ ๆ คงไม่ใช่ไปนอนพักผ่อนทั้งกลางวัน กลางคืนเป็นแน่แท้ และในเชิงลึกอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้ ???

อย่างไรก็ดี หากประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเล่นการพนัน สามารถต่อสายตรงไปยังศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โทร.043-019760 ต่อ 107 และหากพื้นที่ใดปล่อยให้มีการเล่นการพนัน เชื่อว่าจะมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต่อไป

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap