กาฬสินธุ์สถานศึกษาประกาศเลื่อนเปิดออนไซต์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์และออนไซต์ โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 และจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์หรือนั่งเรียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์และออนไซต์ โดยใจความสำคัญของประกาศอ้างถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) ทีระบาดเป็นในพื้นที่ประเทศไทยในปัจจัน และวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงต้องคงไว้ซึ่งมาตรารเพื่อควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด จำเป็นต้องสอนออลไลน์ทุกระดับชั้นตั้งแต่ัวนที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 และจัดการเรียนแบบออนไซต์ หรือนักเรียนในห้องตามปกติตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap