กาฬสินธุ์คลัสเตอร์เถียงนายังไม่จบล่าสุดพบไทม์ไลน์รวมกลุ่ม 9 วันรวด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยจากคลัสเตอร์ร่วมกลุ่มในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ล่าสุดพบไทม์ไลน์มารวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง 9 วัน ฝากให้เจ้าหน้าที่กวดขันเข้มมาตรการตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ เผยแพร่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอำเภอหนองกุงศรีพบการแพร่ระบาดโดยไทม์ไลน์เกี่ยวกับกับการร่วมกลุ่มกันพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

จากการตรวจสอบพบว่า ไทม์ไลน์ล่าสุดเป็นชายอายุ 58 ปี รายที่ 9031 และหญิงอายุ 55 ปี รายที่ 9030 ทั้ง 2เป็นชาวตำบลหนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกลุ่ม โดยมีกิจกรรมรวมกลุ่มกับเพื่อนประมาณ 10 คน และสัมผัสกับเพื่อนผู้ป่วยรายที่ 8652,8899,9030 โดยร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยไทม์ไลน์ดังกล่าว ยังได้ระบุการทำกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวเดียวข้องกับการเล่นพนันหรือไม่ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องอยากให้มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว ควรลงไปตรวจสอบให้มีข้อมูลที่แน่ชัดต่อไป

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap