ตำรวจไซเบอร กองบังคับการฯ 3 พร้อมเดินหน้า
ปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภาคอีสาน 20 จว.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารเลขที่ 177/49 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช. ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ที่ทำการ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 ส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น มี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น , นายประสงค์ จรูญรัตนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 ,นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4, รองผู้บัญชาการฯ ผู้บังคับการฯ,นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบน นักการเมือง พ่อค้าคหบดี สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.ตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ทำการแห่งนี้ มี พลตํารวจตรี ออมสิน ตรารุ่งเรือง เป็นผบก.ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 ส่วนภูมิภาค ตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และด้วยวิสัยทัศน์ของ กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ว่า “เป็นองค์กรสืบสวน สอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์อย่างมืออาชีพ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา”

“กองบังคับการ ตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20 จังหวัด คิดเป็น 1 ใน 3 ของพื้นท่ีทั้งหมดในประเทศไทย มีพื้นที่ติดกับประเทศลาว และกัมพูชา มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์มากถึง 22 ล้านกว่าคน
ตั้งแต่เร่ิมจัดตั้งกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตลอดระยะเวลา กว่า 1 ปี ในส่วนของกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 มีผลงาน การจับกุมกว่า 1,080 ราย ผู้ต้องหา 1,165 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 2,821 ล้านบาท”

พล.ต.ท.กรไชย กล่าวต่อว่า หน่วยงานนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนข้อมูลทางเทคโนโลยีให้กับตํารวจโรงพักทุกพื้นท่ีในภาคอีสานรวมทั้งจะดําเนินการตามมาตรการป้องกันภัยเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ในการแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆ ตามสนามบิน หรือ สถานีขนส่งขนาดใหญ่ ในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชน ไม่ให้หลงเชื่อหรือถูกหลอกลวงในโลกไซเบอร

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap