กาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยศิลปากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดกลางพระอารามหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศิลปากร น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร น้อมนำถวาย ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2564 คือ พระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี

ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศิลปกร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,237,226.21 บาท เพื่อนำไปบำรุงบูรณะวัดกลาง พระอารามหลวง มอบหนังสือและเงินบำรุงโรงเรียนให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap