กาฬสินธุ์ กฟภ.สาขา อ.หนองกุงศรี ดับไฟทั้งวันเพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองกุงศรี แจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่บ้านหนองหอไตร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.09 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ แจ้งเวียนหนังสือไปยังผู้ใหญ่บ้านหนองหอไตร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยเนื้อหาสาระสรุปได้ว่า ดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap