กาฬสินธุ์ ตำรวจ สภ.หนองกุงศรี เตือนร้านค้าเรื่องจำหน่ายเครื่องดื่มออลกอฮอล์ ขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ออกคำสั่งฯ ฉบับที่ 36

สถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่อนหนังสือเวียน เรื่องมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี ขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 36 แล้ว

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ออกหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเรื่องประชาสัมพันธ์ มาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีเนื้อหาระบุว่า สภ.หนองกุงศรี ได้รับหนังสือจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ด่วนที่สุด ที่ 0019.(กส).313/6812 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกันปราบปราามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พ.ร.ก.สถานบริการ พ.ศ.2509 ดังนั้น สภ.หนองกุงศรี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้าทุกประเภท ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดหากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่อนหนังสือเวียน เรื่องมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี ขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 36 แล้ว ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด โดยยังห้ามจำหน่ายและดื่มออลกอฮอล์ในร้านค้าทุกชนิดอีกด้วย ทั้งนี้หากพบการกระทำผิดสามารถร้องเรียนได้ที่ โทร.043-881059 สภ.หนองกุงศรี หรือที่ ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-019760 ต่อ 107

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap