กาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชการกุศลร.9-อุทิศบรรพบุรุษผู้สร้างเมือง


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชน และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษชาวที่ก่อร่างสร้างเมืองกาฬสินธุ์สืบต่อจนปัจจุบัน


เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่ออุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่สร้างบ้าน สร้างเมืองกาฬสินธุ์ ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวชาวกาฬสินธุ์ทุกคน ทั้งนี้พระครูพระครูสิริพัฒนนิเทศ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ได้มอบปฏิทินปีใหม่ 2565 ให้กับผู้มาร่วมทำบุญด้วย

สำหรับการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap