กาฬสินธุ์หยุดยาวพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายพระองค์ดำบนยอดเขาภูสิงห์

ศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีถวายพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ องค์จำลอง พระประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างขึ้นจากหินจับโบ้ ประเทศมองโกเลีย เพื่อประดิษฐานไว้บนยอดเขาภูสิงห์ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะขอพร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 63 ที่ยอดเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูกัลยา ณ ทิวากร เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทำบุญยกพระและพิธีสมโภชน์พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือ หลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น องค์จำลอง เพื่อประดิษฐานที่ศาลาธรรม ลานธรรมมรรคแปดพระพรหมภูมิปาโล บนยอดเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีว่าที่ร้อยโทธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และ พ.ต.ต.จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล เป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูปพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย องค์จำลองขนาดเท่าองค์จริงแกะสลักจากหินจับโบ้ จากประเทศมองโกเลีย และรูปเหมือนแกะสลักจากหยกขาวพระสุภากัมมาธิดาเถรี โดยมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีจำนวนมาก

พระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น องค์จำลองที่ได้จัดสร้างขึ้นโดยศรัทธาของศิษยานุศิษย์ เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ที่ศาลาธรรม ลานธรรมพระพรหมภูมิปาโล ยอดเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอ ได้มีแนวคิดที่จะให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้พระพุทธรูปประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากบนยอดเขาภูสิงห์เป็นที่ตั้งของวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ซึ่งเป็นวัดท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก

สำหรับวัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ อยู่บนยอดเขาภูสิงห์ ที่สามารถเดินทางขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขาได้หลายทางทั้งการเดินเท้าขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น และใช้รถประจำทางของวัด โดยทางวัดได้จัดให้มีกิจกรรมบุญสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน กราบไหว้พระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล และเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงาม เฉลี่ยมีนักท่องเที่ยวมากกว่าวันละ 1,500 คน ต่อวัน ขณะที่วันหยุดสัปดาห์และช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้วเกือบ 10,000 คน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap