กาฬสินธุ์เปิดมหกรรมสืบศิลป์ถิ่นไทยของดี กระตุ้นเศรษฐกิจหลังภัยโควิด-19

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานมหกรรมสืบศิลป์ ถิ่นไทย และของดีกาฬสินธุ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสืบศิลป์ ถิ่นไทยและของดีกาฬสินธุ์ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังภัยโควิด-19” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจหยุดชะงัก รายได้และกำลังซื้อลดลง ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP การท่องเที่ยวชุมชน การจัดงานมหกรรมสืบศิลป์ ถิ่นไทยและของดีกาฬสินธุ์ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังภัยโควิด-19 ครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และใกล้เคียง ในการจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ ภายในงานมีการจำหน่าย ผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP จากผู้ประกอบการ ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ การประกวดการแต่งกายชุดทีมผ้าไทยพื้นเมืองดีเด่น การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จาก โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปินหมอลำ มาจัดแสดง โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563 จะมีการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ มาให้ชมด้วย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap