ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อยืนยัน จ.กาฬสินธุ์ ระลอก 3 (1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน)

คนที่ข้อมูลผู้ติดเชื้อตรวจสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38หญิง อายุ 51 อาชีพ – ที่อยู่ บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 12 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ดู
39หญิง อายุ 33 อาชีพ – ที่อยู่ บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 12 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ฟดู
40หญิง อายุ 41 ปี อาชีพ รับจ้าง ที่อยู่ บ้านค้อ หมู่ 1 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ดู
41หญิง อายุ 36 ปี อาชีพเกษตรกร ที่อยู่ บ้านคุย หมู่ที่ 16 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
42หญิง อายุ 44 ปี อาชีพ – ที่อยู่ ถนนผังเมือง บ้านพักกรมธนารักษ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์หน้า 1
หน้า 2
43อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
44อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
45อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
46อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
47อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
48อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
49อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
50อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
51อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
52อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
53อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
54อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
55อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
56อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
57อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
58อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
59อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
60อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
61อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
62อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
63อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
64อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
65อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
66อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
67อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
68อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
69อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
70อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
71อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
72อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
74อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
75อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
76อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
77อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
78อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
79หญิง อายุ 37 อาชีพ ที่อยู่ขณะป่วย หมู่ที่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ดู
80หญิง อายุ 48 ปี อาชีพ รับจ้าง ที่อยู่ขณะป่วย หมู่ที่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ดู
81ชาย อายุ 57 ปี อาชีพ รับจ้าง ที่อยู่ขณะป่วย หมู่ที่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ดู
82ชาย อายุ 41 ปี อาชีพ รับจ้าง ที่อยู่ขณะป่วย หมู่ที่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ดู
83ชาย อายุ 7 ปี อาชีพ นักเรียน ที่อยู่ขณะป่วย หมู่ที่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
84หญิง อายุ 2 ขวบ ที่อยู่ขณะป่วย หมู่ที่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

You may have missed

Copy link
Powered by Social Snap